– Bestyrelsen

Formand :                     Per Kolberg

Næstformand :              Poul Erik Christensen

Kasserer:                      Jan Trolle

Bestyrelsesmedlem:     Curt Hoe

Bestyrelsesmedlem:     Peter Lausen

Bestyrelsesmedlem:     Asbjørn Bruun Kristensen

Bestyrelsesmedlem:     Arne Bech

 

Bestyrelsessuppleant:   Sven Jensen

Bestyrelsessuppleant:   Annette Hansen