Fonden

Fonden for Jagten Nordstjernen af 1872.

Jagten Nordstjernen – 5QGI – er ejet af en selvejende almennyttige fond.

Jagten Nordstjernen er lånt til foreningen Jagten Nordstjernens Venner, som står for vedligeholdelse, udvikling og drift af det bevaringsværdige gamle skib. Foreningen er forpligtet til at vedligeholde Nordstjernen i henhold til Skibsbevaringsfondens retningslinjer.

Fondsbestyrelsen:

Formand       Hans Erik Brønserud                 

Kasserer

Medlem        John Engelbrecht

Medlem        Pia Fauerby

Medlem        Ole Tandrup

Søkyndig      Carsten Stouberg

Sekretær      Henrik Steenbach

Revisor         Ole F. Rasmussen

  • CVR-nummer                         36130849
  •  Middelfart Sparekasse kto. 0755 3225848059

Se fondens vedtægter her!