Kalender

Man skal være medlem af Jagten Nordstjernens Venner for at komme med på en sejlads. Sejlads koster per deltager kr. 20,- / time til brændstof og andet forbrug m.m. Ved længere ture aftales sejladsgebyr forud….

Kalendersystemet er gået i “udu eller i ged”, så indtil det fungerer, kan du se aktiviteter for oktober her:

 2018 aktiviteter kommer …..

 

Se kalenderen her!

Når du sejler med Nordstjernen, er du dækket af din egen Ulykkesforsikring. Nordstjernens Venner har ikke en særskilt forsikring, der dækker medlemmernes personskade under aktiviteter med foreningen Jagten Nordstjernens Venner. Derimod har vi en Ansvarsforsikring, der dækker de skader, vi med Nordstjernen måtte pådrage andre.

I løbet af sommeren kan det forventes, at der vil blive afholdt aftensejladser og enkelte weekendsejladser ud over de ture, som er nævnt i kalenderen ovenfor. Sejladserne kan blive annonceret med kort varsel.

Der er brug for skippere, og der er også brug for mandskab. Forudsætningen for at blive Nordstjernen skipper er, at man har bestået den teoretiske duelighedsprøve i navigation og sejlads. Nye skippere kommer i træning hos en erfaren skipper, og når den nye skipper føler sig tryg med at sejle Nordstjernen, kan vedkommende anmode om at komme op til en skipperprøve. Hvis de deltagende Nordstjernen skippere under en prøvesejlads for nye skippere også føler sig trygge, så kan de efter en vel udført sejlads beslutte at godkende den nye skipper.

Se mere her om Hvordan kommer jeg på sejlads

 

IMG_0662   IMG_4789